De Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent wij belastingvrij schenkingen kunnen ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften
Wellicht ook interessant is www.berekenhet.nl
.