Draag bij aan het succes van deze concerten.
De Zaterdagmiddagconcerten Deventer zijn mede een succes vanwege de vrije entree.
Het is echter een misverstand dat de  musici dan ook gratis komen spelen; zij krijgen een normaal honorarium.
Bovendien maken wij kosten voor huur van stoelen, apparatuur e.d.
Daarnaast lopen de bijdragen van cultuurfondsen en overheidssubsidies steeds verder terug.

Als u wilt blijven genieten van deze concerten op het huidige hoge niveau, deponeer dan een bijdrage na afloop bij de  uitgang in een van de hoeden.
Bij gemiddeld €5 per bezoeker kunnen wij deze concerten in de toekomst blijven organiseren.
>