Draag bij aan het succes van deze concerten.
De Zaterdagmiddagconcerten Deventer zijn mede een succes vanwege de vrije entree.
Het is echter een misverstand dat de  musici dan ook gratis komen spelen; zij krijgen een normaal honorarium.
Bovendien maken wij kosten voor huur van stoelen, apparatuur e.d.
Daarnaast lopen de bijdragen van cultuurfondsen en overheidssubsidies steeds verder terug.

Als u wilt blijven genieten van deze concerten op het huidige hoge niveau, deponeer dan een bijdrage na afloop bij de  uitgang in een van de hoeden.
Bij gemiddeld €5 per bezoeker kunnen wij deze concerten in de toekomst blijven organiseren.
>
De Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent wij belastingvrij schenkingen kunnen ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften
Wellicht ook interessant is www.berekenhet.nl
.

Een aantal bedrijven ondersteunt de stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer. Zij doen dat of   in natura: verlenen van diensten, kortingen op producten of door een specifiek concert te sponsoren.
U vindt deze bedrijven terug op deze website,  in het programmaboekje en op onze posters.

Indien u een concert sponsort wordt u in de gelegenheid gesteld reclame te plaatsen bij de ingang van de concertlocatie, wordt u  specifiek vermeld in het programmaboekje en wordt uw bedrijfsnaam en logo op de website geplaatst. Daarnaast worden er voor u stoelen gereserveerd. In overleg kan er vooraf of na het concert gelegenheid worden geboden om een ontvangst te organiseren.

De stichting is een ANBI en dat betekent dat uw sponsorbijdrage fiscaal aftrekbaar is, zie www.belastingdienst.nl/giften.

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer ontvangt (financiële) steun van:

gemeente deventer logo

JPRadvocaten

 

kooij-copy-design

Beeld-en-Geluid-Deventer

 deventer cultuur club

Stichting 'het Iordenshofje'

Stichting Wesselings-van Breemen

 smalbraak notarissen

Viveen Management

ardaghgroup

rabobank 
      

 

 

 

 

 

Ga naar boven