Het organiseren en doen uitvoeren van hoogwaardige concerten, mede ter promotie van de Stad Deventer en haar bijzondere kerkgebouwen. Bezoekers wordt om een vrije gift gevraagd, waardoor de concerten toegankelijk worden voor een breed publiek.
Optredende kunstenaars zijn professionals, semi-professionals en bij uitzondering ook de betere amateurs. Wij bieden deze musici een podium om zich aan een breed publiek te presenteren met een grote diversiteit aan programmering. De unieke ambiance wordt gevormd doordat wij onze concerten steeds in historische gebouwen binnen het centrum van Deventer laten plaatsvinden. Met name genoemd kunnen worden: de grote- of Lebuinuskerk, de Bergkerk, de Broederenkerk en het Penninckshuis. Het  karakter van deze concerten is de vrije inloop, daarnaast is er altijd omgevings geluid aanwezig: van een draaiorgel tot motoren. Wij programmeren een aanbod met een breed spectrum: van middeleeuwen & rénaissance, barok, klassiek, romantiek tot moderne en eigentijds gecomponeerde muziek. Daarnaast kunnen volksmuziek en wereldmuziek een plaats krijgen op onze podia. De concerten duren iedere keer slechts één uur waardoor de drempel extra laag wordt gehouden.
Wij werken graag en regelmatig samen met andere culturele instellingen in de stad Deventer. De stichting is onder meer partner van “Klassieke Muziek Deventer”, samen met de Deventer Schouwburg een adres voor alle klassieke muziek in Deventer, die o.a. een website met een concertagenda onderhoudt waarop alle concerten (klassiek) binnen de gemeente Deventer te vinden zijn: www.klassiekemuziekdeventer.nl
Met het organiseren van 11 algemene- , 3 orgelconcerten, een wereldmuziek concert en een Kerstconcert, waarbij van de bezoekers na afloop een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, willen wij een zo groot mogelijk publiek bereiken. Wij hopen jaarlijks op ongeveer 3000 bezoekers.