Het organiseren en doen uitvoeren van hoogwaardige concerten, mede ter promotie van de Stad Deventer en haar bijzondere kerkgebouwen. 

Optredende kunstenaars zijn professionals, semi-professionals en bij uitzondering ook de betere amateurs. Wij bieden deze musici een podium om zich aan een breed publiek te presenteren met een grote diversiteit aan programmering. De unieke ambiance wordt gevormd doordat wij onze concerten steeds in historische gebouwen binnen het centrum van Deventer laten plaatsvinden. Zoals de grote- of Lebuinuskerk, de Bergkerk, de Broederenkerk en het Penninckshuis. Het  karakter van deze concerten is de vrije inloop. 

Wij programmeren een aanbod met een breed spectrum: van middeleeuwen & rénaissance, barok, klassiek, romantiek tot moderne en eigentijds gecomponeerde muziek. Daarnaast kunnen volksmuziek en wereldmuziek een plaats krijgen op onze podia. De concerten duren iedere keer slechts één uur waardoor de drempel extra laag wordt gehouden.
Wij werken graag en regelmatig samen met andere culturele instellingen in de stad Deventer. De stichting is onder meer partner van “Klassieke Muziek Deventer”, samen met de Deventer Schouwburg een adres voor alle klassieke muziek in Deventer, die o.a. een website met een concertagenda onderhoudt waarop alle concerten (klassiek) binnen de gemeente Deventer te vinden zijn: www.klassiekemuziekdeventer.nl

Met het organiseren van elf algemene- ,één of meer orgelconcerten en een Kerstconcert, waar van de bezoekers na afloop een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, willen wij een zo groot mogelijk publiek bereiken. De giften dragen ertoe bij dat wij ook in de toekomst deze concerten kunnen blijven organiseren, want de professionele musici ontvangen van ons hun gage en ook de huur van de lokaties moet opgebracht worden. Wij hopen jaarlijks op ongeveer 3000 bezoekers.