Het bestuur van de stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer bestaat uit de violgende personen:


Jos van Straten, secretaris                
Gerard Heuvelman, penningmeester 
RutgerJan van Woerden, Ad interim voorzitter       
Riejet Nijdam: programmering
Peter Schouten, PR en communicatie

 

Comité van Aanbeveling:
drs. R.C. König
ir. H. Webers
K. Stok