Beloningsbeleid

Alle functies worden geheel onbezoldigd vervuld. De activiteiten van de stichting worden met een groot aantal vrijwilligers mogelijk gemaakt.


Inkomsten en vermogen

De giften van de concertbezoekers en de Vrienden van de stichting vormen een deel van de inkomsten van de stichting. Deze giften zijn onmisbaar, maar niet toereikend om alle uitgaven te dekken. Andere bijdragen en subsidies ontvangen wij van de gemeente Deventer en enkele sponsor of donateur. Deze extra inkomsten zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de stichting, waarbij de uitvoering van concerten van een goed niveau centraal staat.  Van de inkomsten wordt de huur van de kerken, gage musici, geluidsapparatuur, huur vleugels of piano's etc. betaald.    

De stichting streeft naar een eigen vermogen van ca. 50 % van de jaaromzet. Dit wordt noodzakelijk geacht om de wisselingen in inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen. Ook het feit dat zowel het aantal bezoekers van de concerten en de hoogte van de vrijwillige bijdrage moeilijk vooraf te voorspellen is, maakt deze reserve onontbeerlijk.
Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld.

 

Financieel overzicht

Via onderstaande knoppen download u de financiële overzichten (bestandstype: PDF)Verslag activiteiten

Op deze website vindt u de activiteiten en programmering van de stichting.

Beleidsplan
Voor ons beleidsplan verwijzen wij naar deze download: