Beloningsbeleid

Deze functies worden geheel onbezoldigd vervuld. De activiteiten van de stichting worden met een groot aantal vrijwilligers mogelijk gemaakt.


Inkomsten en vermogen
De inkomsten van de stichting worden onder andere gevormd door de opbrengsten van de vrijwillige bijdrage van bezoekers van de concerten. Andere bijdragen en subsidies komen van de Vrienden, de gemeente Deventer en overige sponsoren. Deze extra inkomsten zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de stichting, waarbij de uitvoering van concerten van een goed niveau centraal staat.
De stichting streeft naar een eigen vermogen van ca. 50 % van de jaaromzet. Dit wordt noodzakelijk geacht om de wisselingen in inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen. Ook het feit dat zowel het aantal bezoekers van de concerten en de hoogte van de vrijwillige bijdrage moeilijk vooraf te voorspellen is, maakt deze reserve onontbeerlijk.
Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld.


Financieel overzicht

Via onderstaande knoppen download u de financiële overzichten (bestandstype: PDF)Verslag activiteiten

Op deze website vindt u de activiteiten en programmering van de stichting.

Beleidsplan
Voor ons beleidsplan verwijzen wij naar deze download: