Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer

De stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen verschillende partners:  de stichting Bergkerkconcerten, de Broederenkerk en de stichting Lebuinusconcerten.  
Deze organisatie heeft het project Zaterdagmiddagconcerten, dat sinds 2008 door de stichting Bergkerkconcerten werd gerealiseerd, overgenomen en uitgebreid naar meerdere locaties in het centrum van Deventer.
De Zaterdagmiddagconcerten, die tot 2015  alleen in de Bergkerk werden georganiseerd, zijn uitgegroeid tot een succesformule met 13 concerten en ruim 3000 bezoekers per jaar.

Vanaf januari 2016 heeft de nieuwe stichting officieel de taken overgenomen van de Stichting Bergkerkconcerten en organiseert wisselend concerten in de Bergkerk, de Broederenkerk, de Lebuinuskerk en in het Penninckshuis.
Door  het oprichten van een nieuwe stichting, met vertegenwoordiging uit de stichting Bergkerkconcerten, de Broederenkerk en de Lebuinuskerk, kan er continuïteit gegarandeerd worden in het aanbod van vrij toegankelijke concerten op steeds wisselende locaties. Deze partners gaan gezamenlijk de uitdaging aan om niet alleen het aanbod van concerten te verbreden, maar ook om nieuwe bezoekers aan te trekken.


Algemene gegevens

De stichting Zaterdagmiddagconcerten is gevestigd te Deventer.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Handelsregister     nr.    : 63858541
Fiscaalnummer    / RSIN    : 855 430 229.
Rekeningnummer : NL71RABO 0306027763 tnv St Zaterdagmiddagconcerten Deventer

 

Het doel van de stichting

Het organiseren en doen uitvoeren van hoogwaardige concerten, mede ter promotie van de Stad Deventer en haar bijzondere kerkgebouwen. Bezoekers wordt om een vrije gift gevraagd, waardoor de concerten toegankelijk worden voor een breed publiek.
Optredende kunstenaars zijn professionals, semi-professionals en bij uitzondering ook de betere amateurs. Wij bieden deze musici een podium om zich aan een breed publiek te presenteren met een grote diversiteit aan programmering. De unieke ambiance wordt gevormd doordat wij onze concerten steeds in historische gebouwen binnen het centrum van Deventer laten plaatsvinden. Met name genoemd kunnen worden: de grote- of Lebuinuskerk, de Bergkerk, de Broederenkerk en het Penninckshuis. Het  karakter van deze concerten is de vrije inloop, daarnaast is er altijd omgevings geluid aanwezig: van een draaiorgel tot motoren. Wij programmeren een aanbod met een breed spectrum: van middeleeuwen & rénaissance, barok, klassiek, romantiek tot moderne en eigentijds gecomponeerde muziek. Daarnaast kunnen volksmuziek en wereldmuziek een plaats krijgen op onze podia. De concerten duren iedere keer slechts één uur waardoor de drempel extra laag wordt gehouden.
Wij werken graag en regelmatig samen met andere culturele instellingen in de stad Deventer. De stichting is onder meer partner van “Klassieke Muziek Deventer”, samen met de Deventer Schouwburg een adres voor alle klassieke muziek in Deventer, die o.a. een website met een concertagenda onderhoudt waarop alle concerten (klassiek) binnen de gemeente Deventer te vinden zijn: www.klassiekemuziekdeventer.nl
Met het organiseren van 11 algemene- , 3 orgelconcerten, een wereldmuziek concert en een Kerstconcert, waarbij van de bezoekers na afloop een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, willen wij een zo groot mogelijk publiek bereiken. Wij hopen jaarlijks op ongeveer 3000 bezoekers. 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer bestaat uit de violgende personen:


Jos van Straten, secretaris                
Gerard Heuvelman, penningmeester 
RutgerJan van Woerden, Ad interim voorzitter       
Riejet Nijdam: programmering
Peter Schouten, PR en communicatie

 

Comité van Aanbeveling:
drs. R.C. König
ir. H. Webers
K. Stok

Financiën en beleid

Beloningsbeleid

Deze functies worden geheel onbezoldigd vervuld. De activiteiten van de stichting worden met een groot aantal vrijwilligers mogelijk gemaakt.


Inkomsten en vermogen
De inkomsten van de stichting worden onder andere gevormd door de opbrengsten van de vrijwillige bijdrage van bezoekers van de concerten. Andere bijdragen en subsidies komen van de Vrienden, de gemeente Deventer en overige sponsoren. Deze extra inkomsten zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de stichting, waarbij de uitvoering van concerten van een goed niveau centraal staat.
De stichting streeft naar een eigen vermogen van ca. 50 % van de jaaromzet. Dit wordt noodzakelijk geacht om de wisselingen in inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen. Ook het feit dat zowel het aantal bezoekers van de concerten en de hoogte van de vrijwillige bijdrage moeilijk vooraf te voorspellen is, maakt deze reserve onontbeerlijk.
Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld.


Financieel overzicht

Via onderstaande knoppen download u de financiële overzichten (bestandstype: PDF)Verslag activiteiten

Op deze website vindt u de activiteiten en programmering van de stichting.

Beleidsplan
Voor ons beleidsplan verwijzen wij naar deze download: