Het Penninckshuis

In de inham tussen de huizen op de Brink ligt achter het beeld van Albert Schweitzer het Penninckshuis. De inham heet daarom ook wel heel toepasselijk de Penninckshoek. De gevel van het Penninckshuis met de beelden is één van de topstukken uit de Renaissance in Deventer en in Nederland.

Omstreeks 1588 gaf de handelaar Herman Penninck opdracht voor de bouw van deze pronkgevel, die zijn rijkdom en geletterdheid moesten weerspiegelen. Er zijn 6 beelden boven de toegangsdeur te vinden. Tevens is het wapen van de Penninck-familie en de familietekst "ALST GODT BEHAGET BETER BENYT ALS BECLAGET" op het huis te zien.

Na die tijd is het pand mogelijk gebruikt als katholieke schuilkerk. Eind 19e eeuw was het pand sterk vervallen, de Doopsgezinde Gemeente heeft de voorgevel laten restaureren en er een nieuwe kerk achter laten bouwen. Het Penninckshuis is momenteel nog steeds in gebruik als Doopsgezinde Remonstrantse Kerk.

Het standbeeld van Albert Schweitzer dateert uit 1975. Het is gemaakt door Pieter de Monchy. Het is daar geplaatst omdat in het Penninckshuis enkele jaren het internationale Albert Schweitzercentrum was, dat nu in Maarssen is gevestigd.

 

KerkzaalPenninckshuis2