cantus-modalis-1Cantus Modalis onderzoekt de veelal mondeling overgeleverde modale (dwz pre-tonale) principen en aesthetiek van componisten uit de late Middeleeuwen en vroege Renaissance. De klinkende resultaten hiervan zijn duidelijk hoorbaar. Het is de hoop van Cantus Modalis dat hedendaagse luisteraars, net zoals hun middeleeuwse voorgangers, niet alleen onder de spel van deze magische muziek mogen komen maar dat ze ook de onderliggende waarden ervan mogen voelen.

Dr. Rebecca Stewart is leidster van Cantus Modalis. Zij studeerde musicologie, etnomusicologie en zang aan diverse universiteiten en landen.
Vanaf 1974 concentreert zij zich op vroege Europese vocale tradities. Van 1987 tot 2002 was zij artistiek leidster van het vocaal ensemble Cappella Pratensis. Sindsdien is zij leidster van verschillende ensembles die onder de naam Cantus Modalis functioneren, maar die zich aanpassen aan de aard van de muziek.
Zij was oprichtster en leidster van de barokzang afdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en van de afdeling oude ensemblezang van het Brabants Conservatorium in Tilburg. Na haar pensioen werd zij actief in het oprichten van een centrum voor modale muziek. Zij schreef artikelen over vroege modale muziek en zangtechnieken.