2019 01 19 Erik van Bruggen

Erik van Bruggen studeerde orgel en kerkmuziek aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam bij Klaas Bolt, Hans van Nieuwkoop en Peter van Dijk.
Er verschenen 2 CD van hem op pedaalklavichord, de eerste met orgelcomposities van Bach en de tweede met Sweelinck, Scheidemann, Buxtehude en Bach.
Hij is cantor-organist van de Waalse Kerk te Leiden alwaar zich het historisch Steevens/Assendelftorgel (1746/1750) bevindt. Het instrument heeft tussen 2013 en 2014 jaar groot onderhoud gehad waarbij de “Pretoriaanse” middentoonstemming weer is hersteld.

 

Programma

Programma:

1. H. Scheidemann (1595-1663)
Preambulum in d


2. Unbekannt (17e eeuw)
Canzon in d (3 delen)

3. Uit Lüneburger Orgeltabulaturen (17e eeuw):
“Vater unser im Himmelreich”

4. unbekannt (17e eeuw)
Passacaglia in a

5. J.Ph. Krieger (1649-1725)
Fantasia in a

6. J.Ph. Krieger?
Fantasia und Fuge in C

7. J.S. Bach (1685-1750)
“Das alt Jahr vergangen ist”

8. Klaas Bolt (1927-1990)
“ Herr Christ, der einge Gotts Sohn” (epifanie)
Koraalzetting en variaties

9. Klaas Bolt
Cantabile in 18e eeuwse stijl

10. Improvisatie
a. Suite
- Prelude
- Courante
- Gavotte
- Menuet
- Gigue
b. Preludium, trio en fuga in a


Programmatoelichting:
De stukken van Klaas Bolt zijn schetsen van hem die nog niet gepubliceerd zijn.
De improvisaties 10a en 10b zijn in 18e-eeuwse stijl.