2014-05-03 ricciotti ensembleHet Riciotti Ensemble is een straatsymfonieorkest dat bestaat uit veertig jonge, geestdriftige musici, veelal van conservatoria maar ook vergevorderde amateurs. Het ensemble speelt symfonische muziek voor mensen die daar normaal gesproken niet mee in aanraking komen. Dat doet het Riciotti vooral door op ongebruikelijke plaatsen op te treden: op de Wadden, in  ziekenhuizen, gevangenissen, op pleinen of … in de Bergkerk.

En ook ongebruikelijk: het ensemble staat te spelen en zit niet. Het ensemble heeft bovendien een zeer breed repertoire: van vroegrenaissance en klassiek tot jazz en popmuziek. Jaarlijks speelt het tenminste zes wereldpremières en twintig nieuwe arrangementen. De repetitieperioden beginnen meestal in een school of sociale instelling. Contact met het publiek is dan ook het hoofddoel en dat begint al bij de repetities. Elke twee jaar doet het Riciotti een tournee langs basis- en middelbare scholen om ook scholieren enthousiast te maken met de aanstekelijke mix van muziek en jeugdig elan.