Sinds 2008 organiseerde de Stichting Bergkerkconcerten de concertreeksen.
Dat waren eerst 12 concerten per jaar op elke eerste zaterdag van de maand.
Plus een extra concert op Kerstavond.
Na een aantal jaren werden het er 25 per jaar, omdat er toen op elke derde zaterdag van de maand een orgelconcert bij is gekomen.
Ook is het aantal locaties uitgebreid van eerst alleen de Bergkerk, naar vier locaties.
De extra locaties zijn de Lebuinuskerk, de Broederenkerk en de Synagoge.

Sinds 2016 organiseert de Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer de concertreeks.
De Stichting Bergkerkconcerten richt zich nu op eigen activiteiten in de Bergkerk.

Op dit deel van de website vindt u de programma's van de afgelopen jaren.
Kies via het menu het jaar dat u wil bekijken.