Sinds 2008 organiseerde de Stichting Bergkerkconcerten de concertreeksen.
Dat waren eerst 12 concerten per jaar op elke eerste zaterdag van de maand.
Plus een extra concert op Kerstavond.
Na een aantal jaren werden het er 8 per jaar, omdat er toen 6 orgelconcert bij zijn gekomen.
Ook is het aantal locaties uitgebreid van eerst alleen de Bergkerk, naar vier locaties.
De extra locaties zijn de Lebuinuskerk, de Broederenkerk en het Penninckshuis..

Sinds 2016 organiseert de Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer de concertreeks.

Op dit deel van de website vindt u de programma's van de afgelopen jaren.
Kies via het menu het jaar dat u wil bekijken.