23 januari - Veronique van den Engh, orgel

2016 01 23 Véronique van den EnghVéronique van den Engh werd in 's-Hertogenbosch gebo­ren. Ze kreeg, na een aantal jaren pianoles, op 14-jarige leeftijd haar eerste orgellessen van haar oom Aat Broersen in Haarlem.
Na haar Gymnasium B opleiding ging ze studeren aan het Bra­bants Conservatorium in Tilburg.
Ze behaalde daar als leerling van Maurice Pirenne het diploma Docerend Musicus in juni 1989 en een jaar later het diploma Uitvoerend Musicus voor orgel.
Bij Cees Rotteveel studeerde zij koordirectie, waar­voor ze in juni 1988 afstudeerde.
Sinds augustus 1989 is zij als docent verbonden aan de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Bij de Schola Cantorum was zij tevens meer dan twintig jaar assistent-dirigent. Gedurende vijfentwintig jaar was zij in de Sint-Jan assistent-organist.
Op 1 februari 2008 volgde zij Maurice Pirenne op als organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.
In oktober 2009 speelde zij in samenwerking met de Schola Cantorum in de vier patriarchale basilieken in Rome.
Zij is bestuurslid bij de Stichting Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’ en bij de Stichting ‘Maurice Pirenne.’
In juni 2014 verscheen haar eerste cd ‘Imposant’, in juli 2015 haar tweede cd ‘Allure’. Op beide cd’s staan diverse orgelwerken, gespeeld op het monumentale orgel van de Sint-Janskathedraal.
Voor meer informatie zie: www.veroniquevandenengh.nl

Introduktion und Passacaglia in d-moll         Max Reger            1873-1916

Wie schön leuchtet der Morgenstern, BuxWV 223    Dietrich Buxtehude        1637-1707

Uit Sonate nr 8 in e-moll: Passacaglia        Joseph Rheinberger        1839-1901

Elévation ou Communion en a-mineur        Louis J. A. Lefébure-Wély    1817-1869

Sortie en F-majeur                César Franck            1822-1890

Toccata on Veni Emmanuel             Andrew Carter            Geb. 1939

Meditation                     Mons Leidvin Takle        Geb. 1942

Premier Choral                     Hendrik Andriessen        1892-1981

Toelichting

Reger: Een passacaglia heeft variaties over een steeds terugkerend thema, bij voorkeur in de bas en meestal in driekwartsmaat. Na een imposante introduktion begint Reger zijn Passacaglia zeer zacht en werkt hij via dertien interessante variaties, waarin een langzame toename van ritmische en harmonische spanning optreedt, naar een geweldige climax, waarbij aan het slot het thema in majeur het werk glansrijk bekroont.

Buxtehude: Deze koraalfantasie voor de kersttijd bestaat uit 5 delen. In het eerste gedeelte klinkt de schitterende koraalmelodie in lange noten. Het deel erna klinkt de herdersroep: Eia. Dan volgt het derde deel met dalende reeksen van het slot van de koraalmelodie, symbolisch de Morgenster (Christus) die neerdaalt. In het vierde gedeelte, wat geschreven is als een Gigue, een dans, worden de eerste zinnen van het koraal steeds omspeeld. Daarna volgt weer de herdersroep: Eia, en de echo daarvan. In het slotgedeelte daalt de Morgenster vol overtuiging neer.

Rheinberger: De bekendste leerling van Rheinberger is Max Reger. In deze passacaglia heeft Rheinberger variaties op het basthema geschreven, die afwisselend van karakter en intensiteit zijn. Daardoor kan de diversiteit van het orgel goed tot zijn recht komen. Voor het slot gebruikt Rheinberger de introductie van het eerste deel van de Sonate, waardoor deze als geheel een eenheid vormt.

Lefébure-Wély: Een allerliefst stuk waar menigeen door gegrepen wordt.

Franck: Een sortie is een stuk bedoeld om gespeeld te worden bij het uitgaan van een viering. Deze heeft een rustig middendeel waarna het feestelijke eerste deel herhaald wordt. De Sortie komt uit L’Organiste.

Carter: Deze uitbundige toccata, door Carter in 1995 geschreven, is gebaseerd op de melodie van Veni, veni Emmanuel: O kom, o kom Immanuel. De melodie is voor de advent, de tijd voor kerst, waarin we op de komst van Jezus wachten.

Takle: Deze jazzy Meditation van de Noorse componist nodigt echt uit tot ‘meditatie’.
Ondanks de vele loopjes, met steeds een ander register, straalt er rust vanuit.

Andriessen: Een prachtige compositie van deze Haarlemse componist. De koraalmelodie wordt direct aan het begin zeer bescheiden voorgesteld. Hoewel deze melodie maar vijf keer in zijn geheel te horen is (het lijkt vaker, omdat ook fragmenten van de melodie regelmatig terugkomen), werkt Andriessen van de bescheiden eerste keer in het begin naar een majesteitelijk slot met de koraalmelodie in dubbelpedaal.

Locatie