2017 01 21 Wim DiepenhorstWim Diepenhorst (1971) begon met orgelspelen op 6-jarige leeftijd. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Tegelijkertijd studeerde hij muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis en techniek van de orgelbouw in Nederland. Na zijn cum laude afgesloten orgelstudie was hij enige jaren docent orgel, orgelbouw en improvisatie aan het Conservatorium van Amsterdam, als opvolger van zijn leermeester Hans van Nieuwkoop. Hij adviseerde namens de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk bij diverse restauraties van historische orgels en was als inhoudelijk redacteur betrokken bij de publicatie van de imposante encyclopedie Het historische orgel in Nederland. In 2003 werd hij orgelspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In die hoedanigheid beoordeelt hij restauratie- en onderhoudsplannen van monumentale orgels, begeleidt hij restauraties en voert onderzoek uit naar speciale restauratiethema’s zoals de corrosie van loden orgelpijpen. Wim Diepenhorst speelt vaak samen met het bekende vocaal ensemble Cappella Pratensis, waarmee hij diverse CD-opnames maakte. In 2007 won hij de eerste prijs van het Hinsz Compositieconcours in Kampen. Als orgelspecialist adviseerde hij de bouw van het symfonische Verschueren-orgel en het door Reil gebouwde middeleeuwse orgel voor het Orgelpark in Amsterdam.

Programma:

Praeludium in a BWV 543 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

An Wasserflüssen Babylon BWV 653 Johann Sebastian Bach

Uit Trois Chorals pour Grand Orgue: César Franck (1822-1890)
No. 1 Choral en mi majeur
No 2. Choral en si mineur
No 3. Choral en la mineur

De Trois Chorals van César Franck behoren tot de meest geliefde en meest gespeelde orgelwerken uit de 19de eeuw. Franck componeerde deze stukken in 1890. Als organist en docent was Franck een groot bewonderaar en promotor van de muziek van Johann Sebastian Bach. Voor zijn orgelleerlingen aan het Conservatoire National de Musique et Déclamation in Parijs was Bach verplichte kost. Hij maakte in 1887 een braille-editie van enkele Bachwerken. Een van de orgelwerken die Franck selecteerde (als ‘Choral en G majeur’) was An Wasserflüssen Babylon BWV 653.
De invloed van Bachs muziek op de Trois Chorals is evident. Het thema van Choral no. 3 is ontleend aan het Praeludium in a BWV 543, waarmee dit concert begint. Choral no. 2 is geïnspireerd door Bachs Passacaglia in c. Het is eveneens een passacaglia en de steeds terugkerende basmelodie wordt net als in Bachs voorbeeld gebruikt als thema van een fuga.
Ook de titel ‘Choral’ verwijst naar Bachs orgelmuziek. In het Frans stond het woord ‘choral’ in die tijd voornamelijk voor het gregoriaans, eerder dan voor het ‘orgelkoraal’ zoals we dat uit de Duitse orgelliteratuur kennen. Met gregoriaans hebben de Trois Chorals niets te maken. Franck nam de manier waarop Bach de koraalmelodieën omspeelde en transformeerde als voorbeeld. De melodieën in de Trois Chorals zijn echter niet ontleend aan kerkelijke gezangen zoals bij Bach, maar door Franck zelf bedacht.