2017 03 18 Marcel VerheggenMarcel Verheggen studeerde orgel en muziektheorie aan het conservatorium van Maastricht. Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding volgde hij cursussen in binnen- en buitenland bij o.a. Luigi-Ferdinando Tagliavini, Daniel Roth en Montserrat Torrent. Tevens zette hij zijn orgelstudie voort bij Guy Bovet in Zwitserland.
Marcel Verheggen is als organist verbonden aan de St. Servaasbasiliek in Maastricht. Naast zijn werkzaamheden als kerkmusicus geeft hij vele concerten in binnen- en buitenland. Hij is geïnteresseerd in een zeer breed repertoire aan orgelmuziek, variërend van vroeg-renaissancemuziek tot en met hedendaagse werken waarbij het leggen van passende verbindingen tussen repertoire en orgel voorop staat. Op internationale orgelconcoursen behaalde hij diverse prijzen voor zowel interpretatie als improvisatie. Verder is hij orgeldocent aan het Conservatorium te Maastricht, en geeft hij meestercursussen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij adviseur van de Klokken- en Orgelraad waar hij betrokken is bij nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hij is lid van het CvON, het College van Orgeladviseurs Nederland, en als examinator betrokken bij de landelijke opleiding tot orgeladviseur. Hij is artistiek leider van de Maastrichtse orgelserie “Pro Organo”.


Programma

Louis Toebosch                Fantasie en Fuga        
(1916 - 2009)    

Johann Sebastian Bach            O Lamm Gottes unschuldig  BWV 656
(1685-1750)

Felix Mendelssohn-Bartholdy         Sonate VI Op. 65 Nr. 6
(1809 - 1847)                     - Koraal met 4 Variaties
                        - Fuga
                        - Finale

Robert Schumann                 Uit: Sechs Fugen über den Namen Bach
(1810 - 1856)                    - Langsam    
                        - Lebhaft

Guy Bovet        Tango ecclesiastico de setimo tono, a modo
 (*1942)     de Habanera(con aparición milagrosa del famoso J.S. Bach)
            
Hendrik Andriessen                  Sonata da chiesa :
(1892 - 1981)                    - Thema met 5 variaties    
- Finale

Toelichting bij het programma
Als opening en afsluiting van het concert klinken er werken van 20ste eeuwse Nederlandse componisten. De werken hier tussenin zijn op de een of andere wijze verbonden met Johann Sebastian Bach. In de toelichting leest u hoe dat zit.
De Fantasie en Fuga van Louis Toebosch is opgedragen aan zijn oudere collega Anthon van der Horst. De fantasie is gebouwd op twee gedachten. Enerzijds zijn er speelse toonladderfragmenten en akkoordbrekingen in 16de -noten, anderzijds is er een lyrischer thema in een rustiger tempo. Deze gedachten worden tegenover elkaar geplaats, gevarieerd en uitgewerkt. De fuga is niet gebouwd volgens een klassiek schema maar volgt zijn eigen koers. Het thema, of fragmenten daarvan, wordt afgewisseld met tussenspelen die telkens andere toonsoortgebieden opzoeken. De muzikale taal van Toebosch is een voortzetting van de taal van Hendrik Andriessen en Herman Strategier, ‘reguliere’ samenklanken worden afgewisseld met scherper samengestelde klanken waarbij ook soms bitonaliteit niet geschuwd wordt.
Het koraalvoorspel ’O Lamm Gottes unschuldig’ was oorspronkelijk bedoeld als gezang bij het breken van het brood. Ten tijde van Bach prevaleerde echter de lijdensgedachte van de tekst. Dit werk past daarom goed in de huidige 40-dagentijd. De cantus firmus (melodie) bevindt zich in drie strofen achtereenvolgens in de sopraan, alt en bas. Na een relatief ontspannen begin nemen de chromatiek en de ‘harde schreden’ in vooral het derde vers intensief toe als uitdrukking van het lijden van Christus. De compositie eindigt met een coda die verwijst naar de uiteindelijke vrede, corresponderend met de tekst.
Felix Mendelssohn-Bartholdy kon zich zonder financiële zorgen geheel toeleggen op de muziek. Al op jonge leeftijd gaf hij concerten, dirigeerde hij en componeerde hij kleinere en middelgrote werken. Door zijn talent ontwikkelde zijn carrière zich zeer voorspoedig en zijn roem reikte al spoedig tot ver over de landsgrenzen. Tevens was hij van grote betekenis voor de herontdekking van de werken van Johann Sebastian Bach.  De orgelsonates van Mendelssohn zijn samengesteld uit een verzameling van 24 losse stukken uit 1844 en een fuga uit 1839 tot zes verschillende werken. Elke sonate is daarom anders van vorm waardoor het geen sonates zijn in de klassieke betekenis zoals bijvoorbeeld bij Mozart en Haydn het geval is. Sonate VI is gebaseerd op de Duitse melodie van het Vater unser en heeft daardoor uiteraard een zeer religieuze connotatie. Het werk opent met de koraalmelodie in brede noten in de bovenstem. Hierna volgen vier variaties waarbij de melodie zich achtereenvolgens tweemaal in de bovenstem, eenmaal in de middenstem en eenmaal in de onderstem bevindt. Vooral deze laatste variatie is krachtig. De fuga is weer rustiger van karakter. Verrassend genoeg is de finale geen bruisend werk, maar een meditatief gebed, passend bij het karakter van het ‘Vater unser’.
Robert Schumann was zijn hele leven een bewonderaar van J.S. Bach. De volkomen beheersing van de contrapuntische technieken was een van zijn belangrijke doelen. Kort na elkaar verschenen daarom in 1845 een aantal werken met een sterk contrapuntische inslag, geschreven voor klavier met pedaal, en soms ook voor orgel. De twee fuga’s die vandaag klinken zijn verschillend van karakter: de eerste begint langzaam en zacht en wordt gaandeweg steeds sneller en luider, de tweede is als een scherzo geschreven.
Guy Bovet is een Zwitserse componist en organist die vaak onconventionele paden begaat. Zijn tango’s zijn met een knipoog als religieuze werken te beschouwen, immers er zijn ook twee tango’s die het Ave Maria en het Veni Creator als thema hebben. In de Habanera, de dans die als thuisland Cuba heeft, is er halverwege (voor wie het horen wil) plotseling een gedachte van Bach waarneembaar; verklaarbaar, zo staat in het voorwoord, doordat in geen enkel geschiedenisboek wordt uitgesloten dat Bach Cuba bezocht zou hebben waardoor hij op die manier zijn invloed op dit genre zou hebben kunnen doen gelden.
Hendrik Andriessen stamt uit een muzikale familie, de eerste orgellessen kreeg hij van zijn vader. Hij studeerde aan het conservatorium van Amsterdam orgel en compositie. Aanvankelijk was hij organist aan de Sint-Joseph kerk te Haarlem, en later organist van de kathedraal te Utrecht. Hij heeft veel werken voor orgel gecomponeerd. Zeker in zijn vroegere werken is duidelijk waarneembaar dat zijn muzikale blik eerder richting Frankrijk gaat dan naar Duitsland. Hij heeft zijn bewondering voor C. Fanck nooit onder stoelen of banken gestoken. In de “Sonata da chiesa” (kerksonate) horen we eerst het thema in zachte kleuren. In verschillende variaties krijgt dit thema telkens een andere gestalte. Een virtuoze Finale met aan het einde de terugkeer van het thema voor vol orgel, vormt het passend besluit van het concert.

Locatie:

de Broederenkerk

broederenkerk 2 500pxbAdres

Broederenstraat 18
7411 LB  Deventer

Parkeren

Er is geen parkeerruimte in de directe nabijheid van de kerk.
U vindt informatie over parkeren in Deventer op de website van de gemeente Deventer.
De parkeergarages die daar worden vermeld, liggen allen op loopafstand van de kerk.