2016 03 19 Maarten HavingaMaarten Havinga (1991) heeft 8 jaar orgel gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jacques van Oortmerssen en Pieter van Dijk. Dit jaar hoopt hij af te studeren voor de master. In die 8 jaar heeft hij ook een bachelor Wiskunde gehaald en hoopt hij de master Mathematics te halen. Hij heeft orgels bezocht in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk voor een internationale orgelkennis. Hij woonde masterclasses bij van Olivier Latry en Louis Robilliard. Ook heeft hij een les gehad van Gustav Leonhard. In 2014 volgde hij de Smarano Organ Academy, waar hij les had van Ulrika Davidsson en William Porter.
Sinds 2008 is Maarten actief organist. In een kerk heeft hij een uitvoering van het Requiem van Duruflé georganiseerd met orgel en koor, waarbij hij zelf de orgelpartij speelde. Sinds 2013 componeert hij wel eens, voor piano, orgel, koor en kleine ensembles.
In zijn spel combineert hij de serieuze stijl van v. Oortmerssen met de historisch geïnformeerde virtuositeit aangeleerd door v. Dijk. Hij heeft specifieke interesse in het leren bespelen van ongebruikelijke en microtonale klavierconcepten, onderwerp van zijn master research aan het conservatorium.

Programma

Preludium & Fuga A-dur (BWV 536)                                                 Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Concerto III “Große Mogul” (BWV 594)                                             Antonio Vivaldi (1678-1741)
                                                                                                                 trabscriptie van J.S. Bach
Vorspiel I, II, choral auf “wie soll ich dich empfangen”                  Ernst Pepping (1901-1981)
Variaties op “more palatino”                                                              Jan.P. Sweelinck (1562-1621)
Benedictus (Op. 59 no. 9)                                                                  Max Reger (1873-1916)
Variazioni sopra “Christ lag in Todesbanden”                               Anthon v/d Horst (1899-1965)
Cortege et Litanie                                                                               Marcel Dupré (1886-1971)

Locatie

de Broederenkerk

broederenkerk 2 500pxbAdres

Broederenstraat 18
7411 EN  Deventer

Parkeren

Er is geen parkeerruimte in de directe nabijheid van de kerk.
U vindt informatie over parkeren in Deventer op de website van de gemeente Deventer.
De parkeergarages die daar worden vermeld, liggen allen op loopafstand van de kerk.
2016 02 20 klaas stok 450pxbDe in Deventer wonende organist/dirigent Klaas Stok geniet al ruime tijd internationale faam.  Hij studeerde koordirectie, orgel, klavecimbel, kerkmuziek en improvisatie.
Als organist behaalde hij vele prijzen en onderscheidingen in binnen- en buitenland. Zo was hij 1e prijswinnaar van het orgelconcours te Leens en het internationale Dollardfestival. Hij won het improvisatieconcours te Bolsward en te Neurenberg. Daarnaast was hij finalist van het Schnitgerconcours en het improvisatieconcours te Haarlem. Hij is vaste bespeler van het beroemde Bader-orgel in Zutphen en maakte opnames voor radio, televisie en CD, waaronder ook orgelopnames in Tsjechië. Als concerterend organist gaf hij concerten in binnen- en buitenland, onder meer in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.
Als dirigent strekt zijn repertoire zich uit van de renaissance tot eigentijdse muziek waarbij hij vele premières dirigeerde. Sinds 1994 is hij als koorleider en (freelance)-dirigent betrokken bij het Nederlands Kamerkoor. Hij dirigeerde vele producties en nam CD’s op, waarvan verschillende onderscheiden werden. Dit jaar dirigeert hij onder meer de productie “De tijd staat stil”, o.a. in het Europa Cantat Festival in Hongarije. Hiernaast dirigeerde hij tal van koren en ensembles in Nederland en daarbuiten, zoals SWR Ensemble Stuttgart, Chorwerk Ruhr, het koor van de NDR in Hamburg, Collegium Vocale Gent, Capella Amsterdam. Hij werkte samen met orkesten en ensembles als het Schönberg Ensemble, het Nederlands Blazersensemble, het Combattimento Consort en vele anderen.
Klaas Stok is artistiek leider van Consensus Vocalis en dirigeerde dit koor in tal van producties, zowel a capella als met orkest. Met name de grote oratoria van Bach staan jaarlijks op het programma. Afgelopen seizoen dirigeerde hij een scenische Johannes Passion met de Nederlandse Reisopera. Hij is docent koordirectie aan het ArtEZ-conservatorium te Zwolle.

Locatie:

de Broederenkerk

broederenkerk 2 500pxbAdres

Broederenstraat 18
7411 EN  Deventer

Parkeren

Er is geen parkeerruimte in de directe nabijheid van de kerk.
U vindt informatie over parkeren in Deventer op de website van de gemeente Deventer.
De parkeergarages die daar worden vermeld, liggen allen op loopafstand van de kerk.
2016 01 23 Véronique van den EnghVéronique van den Engh werd in 's-Hertogenbosch gebo­ren. Ze kreeg, na een aantal jaren pianoles, op 14-jarige leeftijd haar eerste orgellessen van haar oom Aat Broersen in Haarlem.
Na haar Gymnasium B opleiding ging ze studeren aan het Bra­bants Conservatorium in Tilburg.
Ze behaalde daar als leerling van Maurice Pirenne het diploma Docerend Musicus in juni 1989 en een jaar later het diploma Uitvoerend Musicus voor orgel.
Bij Cees Rotteveel studeerde zij koordirectie, waar­voor ze in juni 1988 afstudeerde.
Sinds augustus 1989 is zij als docent verbonden aan de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Bij de Schola Cantorum was zij tevens meer dan twintig jaar assistent-dirigent. Gedurende vijfentwintig jaar was zij in de Sint-Jan assistent-organist.
Op 1 februari 2008 volgde zij Maurice Pirenne op als organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.
In oktober 2009 speelde zij in samenwerking met de Schola Cantorum in de vier patriarchale basilieken in Rome.
Zij is bestuurslid bij de Stichting Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’ en bij de Stichting ‘Maurice Pirenne.’
In juni 2014 verscheen haar eerste cd ‘Imposant’, in juli 2015 haar tweede cd ‘Allure’. Op beide cd’s staan diverse orgelwerken, gespeeld op het monumentale orgel van de Sint-Janskathedraal.
Voor meer informatie zie: www.veroniquevandenengh.nl

Introduktion und Passacaglia in d-moll         Max Reger            1873-1916

Wie schön leuchtet der Morgenstern, BuxWV 223    Dietrich Buxtehude        1637-1707

Uit Sonate nr 8 in e-moll: Passacaglia        Joseph Rheinberger        1839-1901

Elévation ou Communion en a-mineur        Louis J. A. Lefébure-Wély    1817-1869

Sortie en F-majeur                César Franck            1822-1890

Toccata on Veni Emmanuel             Andrew Carter            Geb. 1939

Meditation                     Mons Leidvin Takle        Geb. 1942

Premier Choral                     Hendrik Andriessen        1892-1981

Toelichting

Reger: Een passacaglia heeft variaties over een steeds terugkerend thema, bij voorkeur in de bas en meestal in driekwartsmaat. Na een imposante introduktion begint Reger zijn Passacaglia zeer zacht en werkt hij via dertien interessante variaties, waarin een langzame toename van ritmische en harmonische spanning optreedt, naar een geweldige climax, waarbij aan het slot het thema in majeur het werk glansrijk bekroont.

Buxtehude: Deze koraalfantasie voor de kersttijd bestaat uit 5 delen. In het eerste gedeelte klinkt de schitterende koraalmelodie in lange noten. Het deel erna klinkt de herdersroep: Eia. Dan volgt het derde deel met dalende reeksen van het slot van de koraalmelodie, symbolisch de Morgenster (Christus) die neerdaalt. In het vierde gedeelte, wat geschreven is als een Gigue, een dans, worden de eerste zinnen van het koraal steeds omspeeld. Daarna volgt weer de herdersroep: Eia, en de echo daarvan. In het slotgedeelte daalt de Morgenster vol overtuiging neer.

Rheinberger: De bekendste leerling van Rheinberger is Max Reger. In deze passacaglia heeft Rheinberger variaties op het basthema geschreven, die afwisselend van karakter en intensiteit zijn. Daardoor kan de diversiteit van het orgel goed tot zijn recht komen. Voor het slot gebruikt Rheinberger de introductie van het eerste deel van de Sonate, waardoor deze als geheel een eenheid vormt.

Lefébure-Wély: Een allerliefst stuk waar menigeen door gegrepen wordt.

Franck: Een sortie is een stuk bedoeld om gespeeld te worden bij het uitgaan van een viering. Deze heeft een rustig middendeel waarna het feestelijke eerste deel herhaald wordt. De Sortie komt uit L’Organiste.

Carter: Deze uitbundige toccata, door Carter in 1995 geschreven, is gebaseerd op de melodie van Veni, veni Emmanuel: O kom, o kom Immanuel. De melodie is voor de advent, de tijd voor kerst, waarin we op de komst van Jezus wachten.

Takle: Deze jazzy Meditation van de Noorse componist nodigt echt uit tot ‘meditatie’.
Ondanks de vele loopjes, met steeds een ander register, straalt er rust vanuit.

Andriessen: Een prachtige compositie van deze Haarlemse componist. De koraalmelodie wordt direct aan het begin zeer bescheiden voorgesteld. Hoewel deze melodie maar vijf keer in zijn geheel te horen is (het lijkt vaker, omdat ook fragmenten van de melodie regelmatig terugkomen), werkt Andriessen van de bescheiden eerste keer in het begin naar een majesteitelijk slot met de koraalmelodie in dubbelpedaal.

Locatie

de Broederenkerk

broederenkerk 2 500pxbAdres

Broederenstraat 18
7411 EN  Deventer

Parkeren

Er is geen parkeerruimte in de directe nabijheid van de kerk.
U vindt informatie over parkeren in Deventer op de website van de gemeente Deventer.
De parkeergarages die daar worden vermeld, liggen allen op loopafstand van de kerk.


2016 02 06 Gardino MusicaleHet internationale barokensemble  Giardino Musicale brengt op dit concert in triobezetting een programma onder de titel ‘Melody Maker’. Hierin laat het vooral het potentieel horen van de strijkbas horen. Naast de gebruikelijke continuopartij  neemt  de strijkbas de  rol  van  een  volwaardige  partner in de zogeheten triosonate op  zich, afzonderlijk van het klavecimbel en de blokfluit cq. hobo.
Daarnaast laat  de  strijkbas  zich  ook  horen  in  een  solosonate. De cello wordt afgewisseld met zijn kleinere, maar wel vijfsnarige,  broertje: de  violoncello  piccolo.  Deze  twee basinstrumenten  nodigen  de  verschillende  blokfluiten  en hobo’s uit tot een gesprek. De derde Melody Maker - het klavecimbel - maakt het plaatje compleet met een eigen solostuk  en met zijn steeds afwisselende en verrassende vertolking van de baslijncijfers.

Het ensemble Giardino Musicale (‘muzikale tuin’) is opgericht door blokfluitiste/hoboïste Eva Harmuthová en celliste Elske Tinbergen. Het ensemble beperkt zich qua repertoire niet alleen tot de geijkte stukken: Giardino Musicale wil ook een podium zijn voor bijzondere ‘onontdekte’ muziek.
Zoals de oude meesters vroeger hun composities hergebruikten voor andere instrumentale combinaties, zo experimenteert Giardino Musicale, met respect voor de bronnen en rekening houdend met de mogelijkheden van de instrumenten, met het bewerken van muziek. Bij concerten in kleine bezetting worden ook bijzondere instrumenten tot klinken gebracht (zoals oboe da caccia, basse de violon, viola d'amore en basblokfluit). De muzikale beleving wordt geïntensiveerd door een mondelinge toelichting met achtergrondverhalen, 'spicy details' en de samenhang van de uit te voeren werken, zo nu en dan aangevuld met enkele theatrale elementen.

Bezetting:

Eva Harmuthová (Tjechië) - blokfluit/hobo’s
Elske Tinbergen (Nederland) - cello, violoncello piccolo
Jérôme Brodin (Frankrijk) - klavecimbel

Locatie:

de Broederenkerk

broederenkerk 2 500pxbAdres

Broederenstraat 18
7411 EN  Deventer

Parkeren

Er is geen parkeerruimte in de directe nabijheid van de kerk.
U vindt informatie over parkeren in Deventer op de website van de gemeente Deventer.
De parkeergarages die daar worden vermeld, liggen allen op loopafstand van de kerk.
15.00 - 16.00 uur - Vrije gift

2x per maand op zaterdagmiddag
(Uitzondering Kerstavond 20.00 - 21.00 uur)

ANBI FC 2

Volg ons op:

facebook 50pxtwitter 2 50px
Ga naar boven