2015 05 23 toon hagen Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij Kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie.
Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij, die medewerking verleent aan de maandelijkse Michaëlsvieringen in de Grote of Sint- Michaëlskerk en aan het Michaëlscantatekoor dat meewerkt aan de cantatevieringen in deze kerk.
Toon Hagen is mede-oprichter van het Zwolse orkest Musica Michaelis, een orkest van professionele musici dat in 2008 ontstaan is uit de cantatevieringen. Tot juni 2010 was hij tevens artistiek leider van dit orkest.
Toon Hagen is actief als concert-organist, heeft een privé-orgellespraktijk en is werkzaam als componist van orgel- en kerkmuziek.  Toon Hagen is lid van het Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo). Hij geeft zijn composities in eigen beheer uit.  Zijn orgelspel is inmiddels op een zevental cd’s vastgelegd.

Wereldpremière van:

SCHADUW  NOCH  PROOI van Simeon ten Holt.

Alleen met een houding van “onbaatzuchtige beschikbaarheid” van de geest is het de waarnemer gegeven open te staan voor wat zich toevallig voordoet. Simeon noemde zichzelf een waarnemer, een procesbewaker, een antenne bouwer. De titel Schaduw noch Prooi, die hij koos voor deze compositie voor twee piano’s refereert naar een uit het Surrealisme afkomstig beeldspraak: “ Ni l’Ombre ni la Proie”  en duidt naar een poëtisch domein waar de scheidslijn tussen het abstracte, het ongrijpbare (de schaduw) en het concrete, het tastbare (de prooi) nog niet vast zit. Een domein waar een dialoog wordt gevoerd tussen een idee, een gegeven en diens mogelijkheden tot verwezenlijking in de vorm.
 De kunstenaar oogst in een virtuele werkelijkheid. Hij weet dat hij de vluchtige aanwezigheid van een vruchtbaar gegeven zal moeten temmen met toewijding, geduld, concentratie en empathie. Hij weet dat hij zich de tijd moet toe eigenen, of beter gezegd, dat hij zich in de plooien van de tijd moet laten glijden, wil hij een antwoord van zijn vragende hand ontvangen.

Colette Noel – Ten Holt


Schaduw noch prooi.

Om tot een beter inzicht van de muziek van Simeon ten Holt te komen bestudeerde Toon Hagen naast de Canto ook de andere weken voor toetsinstrumenten van deze componist.
Dit ook met de gedachte dat er misschien een of meer werken ook op orgel uitvoerbaar zouden zijn.
Enkele jaren geleden speelde hij dan ook solo Duivelsdans IV op orgel.

Een andere compositie die zijns inziens uitstekend op orgel kan worden vertolkt is "Schaduw noch prooi'.
Net als bij Canto zal het uitvoeren van dit werk een proces worden van gaandeweg ontdekken.
Het werk zelf is als het ware ook zo'n proces.
De componist is in dit werk uiterst consequent,en heeft zich volkomen verbonden met
het muzikale materiaal. Het zoekt zich een weg. Het zoeken en gaan van die weg is waar dit werk in rust.
In de partituur volgt de ene stem de andere getrouw op korte afstand. In de versie voor 2 piano's worden die twee partijen verdubbeld.(wat bij de ene partij in de rechterhand staat genoteerd staat in de andere partij een octaaf lager en met de linkerhand gebeurt hetzelfde maar dan omgekeerd.)
Op orgel is deze situatie goed te realiseren door hoge en lage registers te combineren.


Concertlocatie:
De Bergkerk

Bergkerk Deventer vanuit bergstraatAdres

Bergkerkplein 1
7411 EN  Deventer

Parkeren

Er is geen parkeerruimte in de directe nabijheid van de kerk.
U vindt informatie over parkeren in Deventer op de website van de gemeente Deventer.
De parkeergarages die daar worden vermeld, liggen allen op loopafstand van de kerk.