Meer informatie over de inhoud van het concert volgt in de loop van het jaar.